Fylkesmannen i Oppland

Foto fra min store utsmykning hos fylkesmannen og deres nye administrasjonsbygg. Hele 18 glasstrykk kjøpte de av meg, det største på hele 200x100 cm.
Dette er en prestisjefylt utsmykning, som var ferdig mai 2015. Desember hadde vi ny fylkesmann og bygget ble offisielt åpnet.